Trots att campus håller stängt erbjuds mycket stöd och service på distans för dig som studerar vid Arcada. Ta gärna kontakt med låg tröskel, antingen om du behöver hjälp med något i studierna, om du har praktiska problem eller om du upplever t.ex. oro eller ångest. Här nedan följer en sammanfattning av de tjänster Arcada erbjuder på distans. Vet du inte vart du ska vända dig? Kontakta E-post: communications@arcada.fi så guidar vi dig till rätt tjänst.

Amanuenser

Vid frågor gällande dina studier kan du alltid kontakta amanuensen för din institution. Här hittar du kontaktuppgifter till amanuenserna.

Studieärenden

Arcadas studiekoordinatorer kan du kontakta om du behöver t.ex. ett studieutdrag eller studieintyg. Du når dem på E-post: studiearenden@arcada.fi. Här kan du läsa mera och hitta olika blanketter du kan behöva för dina studier.

Vägledning och specialpedagogiskt stöd

Arcadas vägledare erbjuder individuellt samtalsstöd och vägledning gällande exempelvis studiefärdigheter (planering, motivation, tidsanvändning, stresshantering), karriärvägledning (osäkerhet kring studieval, framtid, livssituation) och specialpedagogisk handledning (vid t.ex. dyslexi, adhd/add, psyisk ohälsa, syn- och hörselnedsättningar). Kontakta vägledarna via E-post: helena.martin@arcada.fi eller E-post: astrid.kalland@arcada.fi och studievägledare/specialpedagog via E-post: mia.ekstrom@arcada.fi. Du når också vägledarteamet via Whatsapp på 040 5934385. Läs mer här.

Hälsovård

Studenthälsovården når du per telefon eller genom e-tjänster. Nu finns en centraliserad studenthälsovårdsmottagning på Mechelingatan för alla yrkeshögskolors studenter, där du kan boka tid för t.ex. undersökningar för smitta, vaccinering, preventivmedel och stöd vid mentalvårdsfrågor. Ring alltid 0503105547 innan du besöker mottagningen. Läs mer här.

Psykiatrisk sjukskötare

Vill du kontakta Arcadas psykiatriska sjukskötare Viveka Eriksson når du henne via E-post: viveka.eriksson@arcada.fi eller 040 336 0188. Du kan träffa henne på distans eller för en pratstund under en promenad utomhus. Mötena är avgiftsfria och konfidentiella, precis som Arcadas övriga stödtjänster.

Biblioteket

Du kommer åt allt e-material på distans 24/7 och bibliotekspersonalen finns tillgänglig via Zoom varje onsdag kl.13-15 för hjälp med t.ex. att hitta studiematerial. Du kan också boka en egen tid för handledning i informationssökning t.ex. för ditt examensarbete. Du når biblioteket via E-post: biblioteket@arcada.fi. Läs mer om bibliotekets distanstjänster på den här sidan Extern länk.

Präst

Arcadas studentpräst finns till för dig som vill ha någon att prata med eller t.ex. om du är i karantän och behöver hjälp med något praktiskt. Prästen finns till för alla studenter oavsett personlig tro. Kontakt

via E-post: andreas.lundgren@evl.fi eller 0503800662. Läs mer här. Andreas finns också på Instagram under namnet @studentprasten och du hittar studentprästerna också på Jodel på kanalen @kirkkojakampus.

Skrivverkstäder

Skrivverkstäder på distans hålls regelbundet på svenska, finska och engelska. Du kan få handledning gällande t.ex. mognadsprov, examensarbete och skriftliga uppgifter. Se tidtabell och läs mer här.

IT

Har du IT-problem kan du kontakta IT-enheten via E-post: it-support@arcada.fi eller 020 76 99 555.