Helsingfors Universitet har sagt upp avtalet för studiepsykologtjänsten vid Arcada. Studenter har dock fortsättningsvis tillgång till individuell handledning kring motivation, tidsanvändning, stresshantering, livs- och karriärhantering samt specialpedagogiskt stöd av studievägledare och specialpedagog Mia Ekström. Boka tid via E-post: mia.ekstrom@arcada.fi.

Studenter har också tillgång till samtal med låg tröskel som erbjuds av psykiatrisk sjukskötare, studentpräst och hälsovårdare. Läs mer här.

Du kan också boka tid med vägledarna Helena Martin och Astrid Kalland för karriärvägledning och handledning i studiefärdigheter. Boka tid via E-post: helena.martin@arcada.fi och E-post: astrid.kalland@arcada.fi

Från och med läsåret 2020-2021 erbjuder Arcada igen psykologtjänster för studenter.