Då du börjar dina studier gör du upp en personlig studieplan som du utvärderar och uppdaterar varje år. Behöver du hjälp med studieplanen kan du vända dig till amanuensen på din institution så som även i andra studierelaterade frågor. Din lärartutor stöder dig i dina studier och i din kompetensutveckling genom årliga utvecklingssamtal. Huvudsyftet med utvecklingssamtalet är att stöda dig i dina studier till studieframgång, göra studierna meningsfulla samt främja din yrkesmässiga och personliga utveckling.

Underlag för utvecklingssamtal med lärartutor

Du kommer att ha ett samtal med din lärartutor och här finns ämnen du kan tala om. Förbered dig för samtalet genom att fundera på vad du önskar ta upp med din lärartutor!

1. Studierna detta läsår

Vad tänker du om studierna detta läsår? Hur trivs du med dina studier/med studiegruppen? Hur motsvarar studierna dina förväntningar?

2. Studiefärdigheter

Hur nöjd är du med ditt sätt att studera? Vad fungerar bra i dina studier och vilka är utmaningarna? Hur kan du möta utmaningarna, vilka är dina lösningsförslag?

3. Självstudier

Hur planerar du dina självstudier? Vad hjälper dig att förverkliga dem? Hur använder du studiegruppen som resurs?

4. Stöd i studier

Behöver du stöd i dina studier? Vet du vem du kan få stöd av?

5. Studiegången

Jämför din studieplan med ditt prestationsutdrag. Har du avlagt kurser och praktik enligt din studieplan? Vad fattas? När planerar du att avlägga dem?

6. Oavklarade kurser

Om du har kurser på hälft, vad är din plan för att slutföra kurserna? När tänker du komplettera oinlämnade uppgifter? När tänker du ta omtentamen? Behöver du tänka på ordningsföljden för uppgifterna?

7. Validering

Om du har tidigare avlagda studier, praktik eller tidigare erhållen kompetens (t.ex. arbetserfarenhet, sommarpraktik, förenings- eller annan verksamhet), har du ansökt om tillgodoräknande/validering?

8. Breddstudier och profilering

Hur vill du profilera din kompetens? Vilka breddstudier tänker du välja? Vad är dina planer för praktiken? Har du funderat på sommarstudier och på att göra praktik på sommaren? Underlag för utvecklingssamtal med lärartutor

9. Examensarbete och utexaminering

Har du frågor angående utbildningen? Känner du till processen för examensarbetet samt rutiner för utexaminering?

10. Studier utomlands

Har du planer för studier och/eller praktik utomlands? Vilka kompetenser vill du utveckla? Var har du möjlighet till detta?

11. Karriärplanering

Vilka är dina framtidsplaner och mål för arbetslivet? Hur kan du uppnå dessa? Vilka är dina styrkor och utmaningar som arbetssökande i din bransch? Vilket slags arbete vill du jobba med? Har du planer för fortsatta studier?

12. Feedback

Vad fungerar bra inom din utbildning? Vad fungerar mindre bra? Utvecklingsförslag?

Studenttutorer

Tutorerna är en grupp av studenter som hjälper dig som ny student att komma igång med dina studier, att hitta i Arcadahuset och med olika typer av frågor relaterade till studierna och studielivet. Tutorerna ordnar i början av studieåret olika typer av evenemang, så att nya studenter ska lära känna varandra. Du träffar din studenttutor på introduktionsdagarna i augusti.

Tutorerna är även ansvariga för att marknadsföra Arcada på studiemässor. Tutorerna reser också omkring i skolor och berättar om Arcada som studieplats.

Om du vill bli en tutor så vänd dig till studerandekåren. Nya tutorer rekryteras årligen i januari. Du får studiepoäng för att ditt tutorskap. Ställ alla dina frågor om studenttutorskap till tutor@asken.fi.