För att komma igång med studierna kan du både vända dig till amanuensen och den utbildningsansvariga på din institution. Det lönar sig också att bekanta sig med studieplanen för din utbildning. Allt finns samlat här på Start under Mina studier och de respektive institutionerna.

Behöver du hjälp kan du alltid vända dig till amanuensen på din institution så som även i andra studierelaterade frågor. Dessutom finns ett helt team av tutorer som är beredda att svara på dina frågor.

Studenttutorer

Tutorerna är en grupp av studenter som hjälper dig som ny student att komma igång med dina studier, att hitta i Arcadahuset och med olika typer av frågor relaterade till studierna och studielivet. Tutorerna ordnar i början av studieåret olika typer av evenemang, så att nya studenter ska lära känna varandra. Du träffar din studenttutor på introduktionsdagarna i augusti. Tutorerna och studenterna kan också hålla kontakt genom Facebook-grupper. För studenter som inleder sina studier hösten 2020 finns följande FB-grupper:

Ekonomi och affärsanalys

Energi- och materialteknologi

Hälsa och välfärd

Kultur och media

Vård

Institutioner och enheter

Arcada har idag fem institutioner som erbjuder utbildning på bachelor- och masternivå. Som student hos oss har du möjlighet att dra nytta av kurser som erbjuds också inom andra utbildningar.

Arcada Studerandekår - ASK

Arcada studerandekår – ASK fungerar som alla Arcadastuderandes intressebevakare och serviceorganisation. Arcada studerandekår grundades 1997, då som Arcada studentkår ASKen r.f. en registrerad förening.