Vård Introdag 24.8

Introdagar

Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare, Sjukskötare och Sjukskötare (tvåspråkig flerform med DIAK).

Introdag 17.8 Sjukskötare 2-språkiga flerform med DIAK

Den 17.8 börjar Introduktionen för er som blivit antagna till Sjukskötare 2-språkiga flerformsutbildningen som ordnas tillsammans med yrkeshögskolan Diak. Introdagen ordnas på Campus men vi möjligör deltagande också på distans på grund av rådande omständigheterna med Covid-19. Du kan delta på distans via Zoom länken för förmiddagens program.

SCHEMA

Tid

Länk för deltagande

Information

09.00-11:30

Stora auditoriet & Zoom

Välkommen till Arcada & Diak
Skolornas olika system presenteras
(lösenord för Zoom: 988946)

11:30-12:30

Lunch med tutorerna

Lunch vid studentrestaurangen på Arcada

12.30-15.00

Stora auditoriet & Campus

Rundvandring på Campus
O'Diako och ASK berättar om deras verksamhet

Kurserna börjar tisdagen den 18.8. Hela veckans schema finns på Arbs. Ni har närstudier hela vecka 34.

 

Introdag 24.8

På grund av Covid-19 kommer följande utbildningsprogram att ha sin introduktion på distans. För dig som börjar studera till Barnmorska, Förstavårdare, Hälsovårdare eller Sjukskötare (inte flerforms) är schemat följande. Vi kommer också att ordna träffar på Campus under de två första veckorna. Schemat för det finns lägre ner på denna sida. 

SCHEMA

Tid

Länk för deltagande

Information

09.00-09.30

Zoom

Välkommen till Arcada och institutionen
(lösenord för Zoom: 721095)

09.30-11.00

Zoom

Kursanmälan, digitala verktyg och tutorernas hälsning
(samma Zoom länk)

11.00-12.00

 

Lunchpaus på egetvis

12.00-13.00

Zoom enligt utbildning:
Barnmorska 
Förstavårdare 
Hälsovårdare
Sjukskötare 

Utbildningarna presenterar sig

 

SJ password: 24081200

13.00-14.00

Zoom enligt utbildning:
Barnmorska 
Förstavårdare 
Hälsovårdare 
Sjukskötare 

Lära känna varandra (samma länk som ovan)

Tisdagen den 25.8 börjar studierna med kurser. Schemat finns på Arbs.

Träff på Campus

Vi träffar er gärna på Campus utbildningsvis efter att studiestarten har börjat. Man kan också delta via Zoom i tillfället. Under tillfället finns också möjlighet att lösa ut nyckeln från Infon.

Tid Länk för deltagande Information
26.8 kl 12:00-14:00 Rum B518 eller Zoom Alla första årets Sjukskötarstuderande (inte flerform).
28.8 kl 10:00-12:00 Rum B328 eller Zoom Alla första årets Hälsovårdsstuderande
3.9 kl 13:00-15:00 Rum B327 eller Zoom Alla första årets Barnmorskestuderande
7.9 kl 10:00-12:00 Rum B522 eller Zoom Alla första årets Förstavårdsstuderande