Kultur och media Introdag 23.8

Introdagen 23.8 ordnas online via Zoom. Men på tisdagen 24.8 kör undervisningen igång på campus.

Introdag 23.8.2021 online

Introduktionsdagens program är gemensamt för utbildningarna Film och media (Foto & klipp, Ljudarbete, Manus & regi, Online Media och Producentskap) och Kulturproducent.
Under den utbildningsspecifika delen kl 12.30 följer Film och media sitt egna program och Kulturproducenterna sitt egna program - så notera vilken Zoom-länk du loggar in på.

Introdagen ordnas måndag 23.8 online via zoom kl 10-16.
 

Tid Program Zoom-länk Vem träffar du
10.00-11.00 Välkommen till Arcada och institutionen Publiceras senare Prefekt Tomas Träskman, amanuens Monica Löv
11.00-11.30 ASK presenterar sig Publiceras senare Representanter från studenrandekåren ASK
11.30-12.30 LUNCH    
12.30-13.45 Utbildningsspecifik information    
  Film och media Publiceras senare Utbildningsansvarig Fred Nordström
  Kulturproducentskap Publiceras senare Utbildningsansvarig Maria Bäck
14.00-15.00 Kursanmälan och digitala verktyg Publiceras senare Amanuens Monica Löv + tutorer
15.00-16.00 Tutorernas program Publiceras senare Tutorer + amanuens

Närundervisningen på campus kör igång tisdag 24.8

Observera att undervisningen byter till närundervisning på campus (i Arcadahuset) redan följande dag, tisdagen den 24.8. 

Tisdag 24.8 program och tidtabell  

Tid Program Plats Vem träffar du
9.15-10.30 Uppgiftsbeskrivning - du får information om din första uppgift som utförs i grupp A211 Fred Nordström, Maria Bäck och Monica Löv
10.45-12.00 Kommunikationskompetens - du får information om bl.a.  Arcadas Skrivguide och Skrivmall  A211 Lektor Kaj Eklund, Monica Löv
12.00-13.00 LUNCH    
13.00-16.00 Program med tutorerna Arcadahuset Tutorer

Onsdag 25.8 program och tidtabell  

Tid Program Plats Vem träffar du
9.00-10.00 Språkstudier - du får information om de lagstadgade språkstudierna samt vilka fritt valbara språkstudier som erbjuds A211 Ulrika Rancken och Monica Löv
10.45-12.00 Globala kompetenser - du får höra om kompetenser som gör dig attraktiv på den framtida  arbetsmarknaden  A211 Sandra Slotte
12.00-13.00 LUNCH    
13.00-16.00 Rundvandring på campus för halva gruppen + grupparbete Arcadahuset  

Torsdag 26.8 program och tidtabell  

Tid Program Plats Vem träffar du
10.00-11.45 Stöd i studierna - Arcadas enhet för vägledning och studentvälmående  F249 Psykolog Maria Höglund, studievägledare Astrid Kalland + respresentant från Studenthälsan
11.45-12.30 LUNCH    
12.30-16.00 Rundvandring på campus för halva gruppen + grupparbete Arcadahuset  

Fredag 27.8 program och tidtabell 
 

Notera att utbildningarna följer sitt egna program i sklida rum!

Tid Program Plats Vem träffar du
9.15-13.00 Kulturproducenterna presenterar sina grupparbeten A311 Maria Bäck och Richard Silin
9.15-13.00 Film och media presenterar sina grupparbeten A211 Fred Nordström och Monica Löv