Hälsa och välfärd Introdag 24.8

Introdag 24.8 (online och inte på Campus)

För utbildningarna Ergoterapeut, Fysioterapeut, Idrottsinstruktör, Socionom

 

SCHEMA 

Tid

Länk för deltagande
(kommer senast på fredag 21.8)

Information

10.00-11.00

Zoom
Lösenord: 439739

Välkommen till Arcada och institutionen

11.15-12.15

Ergoterapi - Zoom   lösenord: 896450
Fysioterapi - Zoom  lösenord: 128104
Socionom - Zoom  lösenord: 525781
Idrottsintruktör - Zoom   lösenord: 739424

Kursanmälan och digitala verktyg

12.15-13.00

 

LUNCH 

13.00-15.00

Ergoterapi - Zoom (behöver inget lösenord)
Fysioterapi -  Zoom  lösenord: 171420
Socionom - Zoom  lösenord: 881724
Idrottsinstruktör - Zoom  lösenord: 877063

Utbildningarna presenterar sig

Undervisningen börjar tisdagen den 25.8 varvat med introduktion och schemat kommer ni åt på måndagen. 

 

Socionom Flerform

Fredag 28.8

Kl. 17.00 – 20.30                       Studier på Arcada

Zoom lösenord 360737               Kursen Introduktion till högskolestudier

                                          Problembaserat lärande

 

Lördag 29.8

Kl. 9.30 – 15.30                         Introduktion till kursen Socionomens kunskapsbas                                                                                    Socionomens kompetenser

                                          Basgruppsarbete

 

 

Under dagarna kommer vi att hålla kontakt via ZOOM-programmet