Hälsa och välfärd Introdag 24.8

Introdag 24.8

För utbildningarna Ergoterapeut, Fysioterapeut, Idrottsinstruktör, Socionom och Socinom (flerform).

 

 

 

SCHEMA (uppdaterat 16.6)

Tid

Länk för deltagande

Information

10.00-11.00

xxx

Välkommen till Arcada och institutionen

11.15-12.15

Ergoterapi
Fysioterapi
Socionom
Idrottsintruktör

Kursanmälan och digitala verktyg

12.15-13.00

 

LUNCH 

13.00-15.00

Ergoterapi
Fysioterapi
Socionom
Idrottsinstruktör

Utbildningarna presenterar sig