Energi- och materialteknologi introdag 23.8

Introdag 23.8.

För utbildningarna Energi- och miljöteknik och Process- och materialteknik.

Introdagen ordnas måndag 23.8. Notera att undervisingen inleds nästa dag, dvs. 24.8 och under tiden 24-27.8.2021 ordnas både undervisning och introduktionssessioner för första årets studenter. Ni kommer att få schemat för hela veckan 23.8.2021.

Information om introdagen kommer att hållas på campus eller online publiceras då beslut tagits. Den preliminära tidtabellen hittas nedan. 

Energi- och miljöteknik

Tid

Program

Plats / Länk till Zoom

9.00-9.45 Välkommen till Arcada och institutionen Publiceras senare
10.00-10.45 Utbildningen presenterar sig Publiceras senare
11.00-12.00 ASK, TLK och tutorerna presenterar sig Publiceras senare
12.00-12.45 Lunch  
12.45-14.00 Kursanmälan och digitala verktyg Publiceras senare
Process- och materialteknik

Tid

Program

Plats / Länk till Zoom

9.00-9.45 Välkommen till Arcada och institutionen Publiceras senare
10.00-10.45 Utbildningen presenterar sig Publiceras senare
11.00-12.00 ASK, TLK och tutorerna presenterar sig Publiceras senare
12.00-12.45 Lunch  
12.45-14.00 Kursanmälan och digitala verktyg Publiceras senare