Energi- och materialteknologi introdag 24.8

Introdag 24.8

För utbildningarna Energi- och miljöteknik och Process- och materialteknik.

På grund av Covid-19 kommer introduktionsdagarna ordnas på distans.

Energi- och miljöteknik

Preliminärt schema

Tid

Länk för deltagande

Information

10.00-11.00

Zoom

Välkommen till Arcada och institutionen

11.00-12.00

Zoom

Utbildningen presenterar sig

13.30-14.30

Zoom

Kursanmälan och digitala verktyg

15.00-16.00

Zoom

Tutorerna presenterar sig & program för att lära känna varandra

Process- och materialteknik

Preliminärt schema

Tid

Länk för deltagande

Information

10.00-11.00

Zoom

Välkommen till Arcada och institutionen

11.00-12.00

Zoom

Utbildningen presenterar sig

12.30-13.30

Zoom

Kursanmälan och digitala verktyg

15.00-16.00

Zoom

Tutorerna presenterar sig & program för att lära känna varandra