Introdag 24.8.2022

För utbildningarna Energi- och miljöteknik och Process- och materialteknik.

Introdagen ordnas onsdag 24.8. Under tiden 25-26.8.2022 ordnas både undervisning och introduktionssessioner för första årets studenter. Ni kommer att få schemat för hela veckan 24.8.2022.

Introdagen 24.8. sker helt ONLINE. Under resten av veckan ordnas lektioner och introtillfällen på campus.

Tidtabellen för introdagen kommer att uppdateras i juni.