Ekonomi och affärsanalys: Introdagar 23.8

-

Introdag 23.8

För utbildningarna Företagsekonomi, Informationsteknik och International Business (gemensamt förmiddagsprogram för alla utbildningar).

Introdagen ordnas måndag 23.8. Observera att undervisningen inleds redan under den första veckan, dvs. 24-27.8.

Information om introdagen kommer att hållas på campus eller online publiceras då beslut tagits. Den preliminära tidtabellen hittas nedan. 

Tid Länk för deltagande Information

11.00-11.30

Zoom

Lösenord: 

Välkommen till Arcada och institutionen

11.30-12.30

Zoom - Företgasekonomi och International Business (lösenord:)

Zoom - Informationsteknik (lösenord:)

ASK & tutorerna presenterar sig

12.30-15.30

Se detaljerat program för eftermiddagen nedan

Utbildningarna presenterar sig, kursanmälan, digitala verktyg etc. + LUNCH (se detaljerat program här nedanför)

Företagsekonomi
Detaljerat program för eftermiddagen
Tid Företagsekonomi grupp 1 () Företagsekonomi grupp 2 ()

12.30-13.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 086479

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 086479

13.30-14.30

Lunch

Lunch

14.30-15.00

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 

15.00-15.30

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 

Informationsteknik
Detaljerat program för eftermiddagen
Tid Informationsteknik

12.30-13.00

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 

13.00-13.30

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 

13.30-14.30

Lunch

14.30-15.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 

International Business
Detaljerat program för eftermiddagen
Tid International Business

12.30-13.00

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 

13.00-13.30

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 

13.30-14.30

Lunch

14.30-15.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 

Information till samtliga utbildningar:

Notera att undervisingen inleds nästa dag, dvs. 24.8. Ni kommer därmed att få schemat 23.8.2021. 

Information om höstens studier

Vi avvaktar situationen kontinuerligt och återkommer med mer besked då beslut tagits.

Om ni har frågor eller undrar över något kan ni kontakta er utbildningsansvariga, Susanna Fabricius (FE) eller Jonny Karlsson (IA). Camilla Genberg, vår amanuens svarar även på era frågor.