Ekonomi och affärsanalys: Introdagar 24.8

Introdag 24.8

För utbildningarna Företagsekonomi, Informationsteknik och International Business (gemensamt förmiddagsprogram för alla utbildningar).

Tid Länk för deltagande Information

11.00-12.00

Zoom

Lösenord: 652036

Välkommen till Arcada och institutionen

12.00-12.30

Zoom (länken uppdateras senare)

Tutorerna presenterar sig

12.30-15.30

Se detaljerat program för eftermiddagen nedan

Utbildningarna presenterar sig, kursanmälan, digitala verktyg etc. + LUNCH (se detaljerat program här nedanför)

Företagsekonomi
Detaljerat program för eftermiddagen
Tid Företagsekonomi grupp 1 Företagsekonomi grupp 2

12.30-13.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 086479

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 086479

13.30-14.30

Lunch

Lunch

14.30-15.00

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 150777

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 420507

15.00-15.30

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 420507

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 150777

Informationsteknik
Detaljerat program för eftermiddagen
Tid Informationsteknik

12.30-13.00

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 150777

13.00-13.30

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 420507

13.30-14.30

Lunch

14.30-15.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 536638

International Business
Detaljerat program för eftermiddagen
Tid International Business

12.30-13.00

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 420507

13.00-13.30

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 150777

13.30-14.30

Lunch

14.30-15.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 464177