Ekonomi och affärsanalys: Introdagar 24.8

Introdag 24.8

För utbildningarna Företagsekonomi, Informationsteknik och International Business (gemensamt förmiddagsprogram för alla utbildningar).

Tid Länk för deltagande Information

11.00-11.30

Zoom

Lösenord: 652036

Välkommen till Arcada och institutionen

12.00-12.30

Zoom - Företgasekonomi och International Business (lösenord: 789520)

Zoom - Informationsteknik (lösenord: 396381)

Tutorerna presenterar sig

12.30-15.30

Se detaljerat program för eftermiddagen nedan

Utbildningarna presenterar sig, kursanmälan, digitala verktyg etc. + LUNCH (se detaljerat program här nedanför)

Företagsekonomi
Detaljerat program för eftermiddagen
Tid Företagsekonomi grupp 1 (A-L) Företagsekonomi grupp 2 (M-Ö)

12.30-13.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 086479

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 086479

13.30-14.30

Lunch

Lunch

14.30-15.00

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 150777

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 420507

15.00-15.30

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 420507

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 150777

Informationsteknik
Detaljerat program för eftermiddagen
Tid Informationsteknik

12.30-13.00

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 150777

13.00-13.30

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 420507

13.30-14.30

Lunch

14.30-15.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 536638

International Business
Detaljerat program för eftermiddagen
Tid International Business

12.30-13.00

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom

Lösenord: 420507

13.00-13.30

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom

Lösenord: 150777

13.30-14.30

Lunch

14.30-15.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom

Lösenord: 464177

Information till samtliga utbildningar:

Notera att undervisingen inleds nästa dag, dvs. 25.8. Ni kommer därmed att få schemat 24.8.2020. 

Information om höstens studier

På grund av det fortsatta epidemiläget just nu vill vi i detta skede meddela er att vi planerar att höstens undervisning huvudsakligen kommer att ske online. På grund av att vår institution har stora grupper under föreläsningarna kommer vi, som läget ser ut idag, att under hösten erbjuda online föreläsningar. Föreläsningarna kommer dock att hållas enligt läsordningen och vi förutsätter att ni, studenter, deltar aktivt. Under hösten kommer vi även i mån av möjlighet att ordna närträffar, i mindre grupper. Om du på grund av Covid-19 läget inte kan delta i närträffarna kan du utföra uppgifterna på distans i samförstånd med examinatorn. Vi kommer därtill att förutsätta att alla studenter aktivt delar i undervisningen, detta för att kunna stöda er i era studier samt hjälpa er att bilda de viktiga nätverk ni behöver. Institutionen kommer att erbjuda studenterna en kontinuerlig interaktion med lärarna online och i mån av möjlighet på campus under hela hösten. Under hösten kommer sannolikt Arcadas bibliotek, studentmatsalen och campus att vara öppna för studenter, vilket möjliggör interaktion med övriga studeranden.

Observera att även om föreläsningarna är online sker de under den tidpunkt som anges i läsordningen. Det är av yttersta vikt att ni deltar i alla föreläsningar online och speciellt viktigt att ni deltar i introduktionsföreläsningen till varje kurs för att veta hur kursen kommer att genomföras samt vad som förväntas av er. Kom ihåg att trots att kurserna mestadels genomförs online behöver ni delta aktivt för att kunna genomföra era studier enligt studieplanen och utexamineras inom utsatt tid.  

För tillfället ser det ut som om Arcada är öppet och ni fritt kan använda er av matsalen, biblioteket och de allmänna utrymmena under hösten. När ni besöker Arcada bör ni dock följa de regler som ges och kom inte sjuka till Arcada. Vi försöker utöka närundervisningen genom fler närtillfällen  under period 2 och hoppas kunna återgå till total närundervisning från januari 2021. Om du befinner dig på annan ort kan du delta i alla kursmoment online under hösten men skall vara förberedd på att delta fysiskt på Arcada från januari 2021.

Vi avvaktar situationen kontinuerligt och återkommer med mer besked då situationen förändras.

Om ni har frågor eller undrar över något kan ni kontakta er utbildningsansvariga, Susanna Fabricius (FE) eller Jonny Karlsson (IA). Camilla Genberg vår amanuens svarar även på era frågor.