Ekonomi och affärsanalys: Introdagar 23.8

Introdag 23.8.2021

För utbildningarna Företagsekonomi, Informationsteknik och International Business (gemensamt förmiddagsprogram för alla utbildningar).

Introdagen ordnas måndag 23.8. Observera att undervisningen inleds redan under den första veckan, dvs. 24-27.8.

Introdagen kommer att ordnas online via Zoom. Tidtabellen hittas här nedan och också i pdf-format längst ner på sidan. (I mobilversionen hittar du förmiddagens Zoom-länkar genom att trycka på "+".) 

Tid Program Länk till Zoom

11.00-11.30

Välkommen till Arcada och institutionen

Zoom Extern länk Lösenord: 873620 (mötets ID: 645 1910 4856)

11.30-12.00

12.00-
12.30

Arcadas studerandekår ASK 

Tutorerna presenterar sig 

Zoom Extern länk (mötets ID: 614 3593 6739)

Företagsekonomi - Zoom Extern länk 
Lösenord: 466233 (mötets ID: 694 3226 7643)

International Business - Zoom Extern länk Lösenord: 592482 (mötets ID: 699 1339 3694)

Informationsteknik - Zoom Extern länk
Lösenord: 12098 (mötets ID: 718 183 7277)

12.30-15.30

Utbildningarna presenterar sig, kursanmälan, digitala verktyg etc. + LUNCH (se detaljerat program här nedanför)

Se detaljerat program för varje utbildningsprogram och Zoom-länkar nedan.

Företagsekonomi
Detaljerat program för eftermiddagen. (I mobilversionen måste studerande i grupp 2 trycka på "+" för att hitta sitt program.)
Tid Företagsekonomi grupp 1 (A-Lin) Företagsekonomi grupp 2 (Lip-Ö)

12.30-13.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom Extern länk

Lösenord: 858995 (mötets ID: 622 3524 5976)

Utbildningen presenterar sig - Zoom Extern länk

Lösenord: 858995  (mötets ID: 622 3524 5976)

13.30-14.30

Lunch

Lunch

14.30-15.00

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom Extern länk

Lösenord: 955263 (mötets ID: 666 5553 8597)

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom Extern länk

Lösenord: 169555 (mötets ID 633 0644 2800)

15.00-15.30

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom Extern länk

Lösenord: 169555 (mötets ID 633 0644 2800)

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom Extern länk

Lösenord: 955263 (mötets ID: 666 5553 8597) 

Informationsteknik
Detaljerat program för eftermiddagen
Tid Informationsteknik

12.30-13.00

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom Extern länk

Lösenord: 955263 (mötets ID: 666 5553 8597)

13.00-13.30

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom Extern länk

Lösenord: 169555 (mötets ID 633 0644 2800)

13.30-14.30

Lunch

14.30-15.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom Extern länk

Lösenord: 879477 (mötets ID: 632 4254 3031)

International Business
Detaljerat program för eftermiddagen
Tid International Business

12.30-13.00

Asta, Arbs, Itslearning - Zoom Extern länk

Lösenord: 169555 (mötets ID 633 0644 2800)

13.00-13.30

Outlook, Tuudo, Office365 - Zoom Extern länk

Lösenord: 955263 (mötets ID: 666 5553 8597)

13.30-14.30

Lunch

14.30-15.30

Utbildningen presenterar sig - Zoom Extern länk

Lösenord: 199521 (mötets ID: 634 0182 9079)

Information till samtliga utbildningar:

Notera att undervisingen inleds nästa dag, dvs. 24.8. Ni kommer därmed att få schemat 23.8.2021. 

Information om höstens studier

Studierna i period 1 kommer att förverkligas som flerformsstudier, vilket betyder att studierna förverkligas på campus men en del undervisning kommer att hållas online. 

Om ni har frågor eller undrar över något kan ni kontakta er utbildningsansvariga, Susanna Fabricius (FE) eller Jonny Karlsson (IA). Hanna Grönholm, vår amanuens svarar även på era frågor.