Fjolåret innebar många förändringar men ännu fler framgångar för Arcada. Nu har årsberättelsen för år 2018 publicerats!

Årsberättelsen sammanfattar de största händelserna inom utbildning, forskning och fundraising på Arcada. Ett rekordantal studenter utexaminerades samtidigt som utvecklingen av både utbildningarna och inlärningsmiljöerna låg i fokus. Det gjordes även flera stora satsningar på högskolans forskning och dess synlighet.

År 2018 var också året då medelinsamlingskampanjen Morgondagens Hjältar lanserades. Resultatet i kampanjen blev strålande och överträffade alla förväntningar.

Läs mer om år 2018 på Arcada samt bekanta dig med fjolårets höjdpunkter här. Extern länk