I samband med att vi inleder ett nytt läsår har Arcadas studieguide, start.arcada.fi, fått ett flertal nya funktioner. Arcadas studieguide är helt webbaserad och ersätter den gamla studieguiden, nyhetskanalen MyArcada och intro.arcada.fi. Målsättningen har varit att skapa ett digitalt verktyg som lämpar sig även för pekplattor och mobilen, och nu kommer du åt hela studieguiden, dina egna sidor och ditt schema även i din telefon.

Vad är nytt?

Utöver att start har fått en ny grafisk framtoning den här hösten, så har den kompletterats med en nyhets- och meddelandetjänst, som kräver inloggning. Nu kan du enkelt följa med aktuella Arcada-nyheter och få korta notiser, eller ”meddelanden” som vi valt att kalla dem, och få den senaste infon om öppethållningstider och ändringar i ditt schema. Dessutom har vi utvecklat menystrukturen, vilket gör det lättare för dig att hitta rätt i studieguiden. Även sökfunktionen har förbättrats och numera ser du exempelvis vad dina medstudenter söker på just nu.

Följ med dina egna studier i dashboardenEn nyhet är även att alla studenter fått egna sidor där du kan följa med hur dina studier framskrider, se dina prestationer, dina kurser och vilka vitsord du fått. Dina egna sidor är personliga och kan endast visas när du loggat in. Via dina egna sidor beställer du även smidigt studie-och prestationsutdrag, uppdaterar dina kontaktuppgifter och skriver ut viktiga blanketter.Start.arcada.fi har utvecklats av Arcadas kommunikationsenhet och vi tar gärna emot feedback på den nya studieguiden. Mejla oss på communications@arcada.fi!