Ett mera jämlikt och tydligt förfarande (t.ex för personer med dyslexi, ADHD/ADD, psykiska svårigheter osv.) har införts fr.o.m detta läsår, pga diskrimineringslagen som trädde i kraft 1.1.15. Vem har rätt till stöd? Hurdant stöd finns det? Vem skall jag kontakta? Läs mer om dina rättigheter under rubriken "Stöd i studierna".