Examensceremonin för utexaminerade under vårterminen 2017 ordnas onsdagen den 14 juni klockan 13.00 på stora torget på Arcada.Vid examensceremonin kallas våra examinander fram för att motta ett alumndiplom och gratulationer från institutionens prefekt samt rektor. Efter ceremonin samlas nyblivna alumner, personal och gäster till en skål för våra nyexaminerade.

Anmälan till examensceremonin har nu öppnat. Anmäl dig senast tisdagen den 6.6.2017. Du får mer information per mejl när ceremonin närmar sig.

Om du har frågor, vänligen kontakta Arcadas kommunikationsenhet, communications@arcada.fi.

Här kommer du till anmälan!