Arcada har Green Office certifikat och i.o.m. det fyller vi i WWF:s konsumtionsbarometer. Kolla hur bra du sparar på koldioxidutsläppet och högskolans ekologiska fotspår. Du får bra tips under varje fråga och i slutet av enkäten får du feedback.

Du kan svara på finska eller engelska senast den 31.3.2019 på Kulutustapamittari Högskolan Arcada Ab

Green Office innebär att organisationer med GO-certifiering förbinder sig frivilligt att kontinuerligt göra sitt bästa för att förbättra miljön och minska det ekologiska fotspåret och förebygga ett hållbart konsumentbeteende.