Examensceremonin för utexaminerade under höstterminen 2016 ordnas fredagen 20 januari klockan 13.00 på stora torget på Arcada.

Vid examensceremonin kallas våra examinander fram för att motta ett alumndiplom och gratulationer från institutionens prefekt samt rektor. Efter ceremonin samlas nyblivna alumner, personal och gäster till en skål på chattorget.

Anmälan till examensceremonin har nu öppnat. Anmäl dig senast fredagen 13.1.2017. Du får mer information per mejl när ceremonin närmar sig.

Om du har frågor, vänligen kontakta Arcadas kommunikationsenhet, communications@arcada.fi.

Här kommer du till anmälan!