Microsoft har via ett företagsköp utökat sin repertoar av program för mobila Android- och iOS-enheter (Apple) med en Outlook-app. Den Europeiska unionens IT-avdelning DG ITEC har undersökt appen och kommit fram till att den sparar användarens lösenord i Microsofts molntjänst [3].

Eftersom Arcadas lösenord används för så många tjänster utgör detta en risk som vi inte kan acceptera. Appen fungerar också i strid med Arcadas Informationssäkerhetspolicy [1], som förbjuder användare att överlåta sitt lösenord till tredje part. På grund av detta är  användning av appen förbjuden för Arcada-användare. Appens tillgång till Arcadas datatjänster har också förhindrats tekniskt.

Om du redan hunnit ta appen i bruk, skall du radera dina Arcada kontouppgifter från appen, avinstallera den samt omedelbart byta ditt Arcada-lösenord [2].

Arcadas Exchange-server och Outlook-programmen på datorerna berörs inte av detta meddelande. Telefonens nativa ActiveSync är inte heller påverkad.

Vid frågor kontakta datasäkerhetschef Harald Hannelius

[1] Arcadas Informationssäkerhetspolicy[2] Lösenordsbyte sker under menyn "Mina Studier" och länken "Ändra ditt Arcada lösenord" här på Start eller direkt via denna länk[3] http://securityaffairs.co/wordpress/33502/intelligence/eu-parliament-ban...