Digitalisering är en del av Arcadas strategi, men det finns fortfarande många frågor kring digitalisering. För att få mer information om vad våra lärare och studenter förväntar sig av digitalisering, deltar Arcada i år i den globala ECAR-studien.

Information som vi samlar in genom denna undersökning ger oss en bild av hur Arcadas användare förväntar sig att våra IT-tjänster skall stöda studier och undervisning. Genom materialet kan vi jämföra Arcada på nationell och global nivå, men även över tid eftersom vi deltog i studien 2017.

Du kan fylla i enkäten här Extern länk - Missa inte chansen att göra din röst hörd!

Frågeformuläret har utarbetats av ECAR, är på engelska och du besvarar det anonymt. Här är några tips (på engelska) om hur en del begrepp och frågor skall förstås här på på Arcada:

Section 2.3 - WiFi on campus regards our eduroam (not arcada-guest)

Section 2.5 - “online success tools” refer to all kinds of Arcada web services you may use. These items are interesting when developing Arcada’s educational and IT services.

Section 2.6 - the questions regarding Learning Management Systems refer to itslearning. Please note that this question is about itslearning as a service, not about how your teachers are using it.

Item 3.1 - the item is about your preferences for courses face-to-face or online

Sections 3.5 - 3.6 – please provide your responses in English or Swedish! Also, don’t forget to check Yes in 3.7 because otherwise Arcada will not get access to your responses.

Section 4 - The questions regarding privacy and security may seem personal but they are very important. NB, the responses will be handled anonymously so please, respond as honestly as possible!

Item 5.5 – unfortunately the US majors do not apply directly to Arcada’s degree programmes so in order to enable consistent grouping, please report your degree programme as follows:

  • Business, management, marketing - Företagsekonomi, Business (FE, IB)
  • Communications/journalism - Film&TV, Mediekultur, Kulturproducentskap (MK, KP)
  • Computer and information sciences - Informationsteknik, Informationsanalys (IT/IA)
  • Engineering and architecture - Energi- och miljöteknik, Process- och materialteknik, Materials Processing Technology (EM, MP/PM)
  • Health sciences - Barnmorska, Ergoterapi, Fysioterapi, Förstavårdare, Hälsovårdare, Idrott och hälsopromotion, Nursing, Sjukskötare, Sociala området (BM, ET, FT, FV, HV, II, NU, SJ, SO)

General information about ECAR Extern länk