Den nya planen för jämställdhet och likabehandling 2019 – 2021 hittar du här.