WWFs konsumtionsbarometarens svarsprocent och resultat har kommit. I mars svarade 90 personer på WWF:s konsumtionsbarometare. Svarsprocenten var bättre än förra året, och nytt för i år var att både studenter och personal fick svara på enkäten och fundera på hur man kan förebygga ett hållbarare konsumentbeteende.

Vi är fortfarande rätt duktiga på att sortera (speciellt elektronik) och välja hållbarare alternativ (t.ex. undviker vi att använda engångsmuggar). Rätt bra är vi på att använda kommunala transportmedel och väljer dem framom flyg. Men vi borde mera motivera varandra, äta mera vegetariskt och fundera två gånger före vi printar och använder papper. 

Tack för att du deltog!

I sommar kan man förutom använda stadens cyklar, hyra elsparkcyklar, nu också hyra t.ex. roddbåtar.

Läs HBL artikel Extern länkidag (tyvärr bara för prenumeranter, men pappersversion finns vid infon och bibban).

Här finns mer information om båtarna Extern länk.

Tips för veckoslutet besök Festivalen Världen i en by 2019  Extern länk.