Bästa studerande på institutionen för vård,

Till er utbildning hör att ni gör praktik på fältet. Just nu lever vi i en onormal vardag med Covid-19 närvarande. Flera av er har varit i kontakt med oss och frågat om praktik och vaccinationen för er studerande. Nedan listat finns de frågor vi fått och som vi kan svara på.

 1. Covid-19 vaccination för studenterna
 • Tyvärr, har vi inte fått information av THL om när ni studenter kan få vaccinet samt vem som ger det åt er, SHVS eller kommunen.
 •  Ni som har en arbetsplats och kan få det via jobbet uppmanar vi att ta vaccinet den vägen.
 • HUS har gått inför att vaccinera de studenter som gör en praktik som är över 7 veckor lång.
 • Praktikplatsen kan inte ha som krav att ni fått vaccinet då ni inte ännu är på tur att få vaccinet.

 

 1. Praktikplatsen avbokar praktiken pga ökade corona smittor
  • Tyvärr, avbryter vissa praktikplatser praktikperioder pga att Corona smittorna stiger på den orten.
  • Ifall du råkar ut får detta kontakta din handledare för praktiken. Det hittas en lösning till detta.
    
 2. Ta ditt ansvar och visa god praxis
  • Före praktiken undvik resande inom Finland men också utomlands. Måst du resa följ de anvisningar som THL ger samt gå gärna i frivillig karantän.
  • Följ de anvisningar som avdelningen för din praktik har för att minska på smitt siffrorna.
    
 3. Allmänna vaccinationer & smittskyddslagen
  • SHVS (Studenthälsovården) ger de allmänna vaccinerna åt er. Beställ tid genom att ringa till deras allmänna nummer. Mera information hittar ni här.
  • Kontrollera att du har alla vacciner i kraft enligt smittskyddslagen. Du kontrollerar det via självbedömningsblanketten på SHVS sidor.
   OBS! HUS kräver att du har en utprintad version på självbedömningsblanketten med när du kommer på praktik.

Vi förstår att det finns en oro bland er studenter och att många frågor tyvärr inte har ett fullständigt svar då inte myndigheterna har informerat mera åt högskolan heller.
Känner du ändå att du har frågor eller funderingar kontakta då examinatorn eller handledaren för praktiken.

Ni har studerat otroligt flitigt trots de omständigheter vi lever i!

Vi önskar er studie- och praktikglädje!

Mvh,

Institutionen för vård