För att få tillbaka nyckelpanten bör du logga in på AAS och fylla i ditt kontonummer. Panten returneras sedan till det angivna kontot. AAS kontot stängs några dagar efter att du lämnat in betygsanhållan så gör det gärna samma dag som du anhåller om betyg. Flexnyckeln lämnas in till Arcadas info efter att du fyllt i uppgifterna via AAS. Mer information om returnering av nyckeln hittar du här