Anhållan om examensbetyg kan lämnas in efter att alla studier som ingår i examen avlagts och registrerats Asta. Man kan inte längre anhålla om betyg med pappersblankett.

Deadline för hösten 2019 är 18.12.2019 kl 14:00 (om du vill vara med på examensceremonin).

Deadline för våren 2020 är 2.6.2020 kl 14:00 (om du vill vara med på examensceremonin).

Anhållan om examensbetyg innehåller:
  • Elektronisk anhållan om betyg (nedan)
  • Uppladdning av examensarbetet till Theseus (om arbetet inte är sekretessbelagt)
  • Elektronisk kopia av utlåtandet
Om du får hälsovårdar-, sjukskötar-, barnmorske-, fysioterapeut- eller ergoterapeutexamen:

Fyll i blankett 7b ”Anhållan om yrkesrättigheter". Blanketten måste fyllas i för att få sin examen registrerad och bli legitimerad. Valvira skickar hem beslutet och räkningen på behandlingsavgiften (40 euro). Du behöver inte lämna in de bilagor som nämns på blanketten när du ansöker om yrkesrättigheter via Arcada (t.ex. passkopia).

Om du får socionomexamen:

Du ska själv anhålla om dina yrkesrättigheter från Valvira (se Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 1.3.2016). Ansökan görs elektroniskt här. Logga sedan in genom att välja identifieringsmetod (nätbank. mobilcertifiering etc.). När du loggat in ber tjänsten dig att bifoga skannade original examensbetyg och studieutdrag. Observera att du endast efter att du fått betyget kan anhålla om dina yrkesrättigheter som socionom. Mer information om legitimeringen hittas här.