Här finns all information du behöver för att få ditt betyg!

Betygsanhållan

Anhållan om examensbetyg kan lämnas in efter att alla studier som ingår i examen avlagts och registrerats Asta. Man kan inte längre anhålla om betyg med pappersblankett.

Deadline

Har du koll på när du senast kan anhålla om betyg?