Du ska anhålla om betyg genast då du uppfyller examenskraven.

Deadline hösten 2018

Om du önskar delta i examensceremonin den 18 januari 2019 bör du lämna in betygsanhållan senast 19.12.2018 kl. 14.00. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis ca 3 veckor fr.o.m. att en fullständig anhållan har lämnats in tills betyget är klart. Kring allmänna helgdagar och undervisningsfria perioder (speciellt över jul och nyår) blir behandlingstiden längre än tre veckor. Det här betyder att du som anhåller om betyg efter 29 november kommer att få ditt betyg i slutet av januari. Betyget dateras dock i december. Notera även att inga betyg delas ut under examensceremonin som äger rum 18.1.2019.

Deadline våren 2019

Ifall du önskar erhålla betyget under läsåret 2018-2019 (slutet av juni 2019) bör du lämna in din betygsanhållan senast 4.6.2019 kl. 14.00. Samma deadline gäller för deltagande i examensceremonin 14.6.2019. Notera även att inga betyg delas ut under examensceremonin. Behandlingstiden för utfärdandet av betyg är vanligtvis ca 3 veckor fr.o.m. att en fullständig anhållan har lämnats in tills betyget är klart. 

Under tiden 5.6-31.8.2019 behandlas inga betygsanhållningar, vilket betyder att inga betyg skrivs ut under denna period. Anhållan om betyg kan dock lämnas in under sommarmånaderna men betyget får du först i slutet av augusti eller början av september 2019.

Anvisningar för betygsanhållan

Anhållan om examensbetyg kan lämnas in efter att alla studier som ingår i examen är avklarade och registrerade i Asta. Betygsanhållan ska inlämnas till studiekoordinatorerna Camilla Genberg eller Yvonne Engblom vid Studieärenden i C3 eller till infodesken. Anhållan kan även postas. Handlingarna kan inte lämnas in elektroniskt.

I anhållan om examensbetyg ingår:

  • Blankett för anhållan om betyg (inkluderar en underskrift från biblioteket på att alla låneböcker är återlämnade och inga böter är obetalda).
  • Examensarbetet. Ett oinbundet (utprintat) exemplar av examens-/masterarbetet och två (2) exemplar (kopior räcker) av utlåtandet för examensarbetet ska lämas in. Utlåtandena fås av handledaren. Du bör även registrera ditt arbete på Theseus.fi. Mer detaljerade instruktioner för inlämning av examensarbetet finns här. Om du skrivit examensarbetet tillsammans med någon annan behöver endast den som anhåller om betyg först lämna in ett utprintat exemplar av examensarbetet
  • Blankett 7b ”Anhållan om yrkesrättigheter”. OBS! Gäller endast studenter som får hälsovårdar-, sjukskötar-, barnmorske-, fysioterapeut- eller ergoterapeutexamen. Blanketten måste fyllas i för att få sin examen registrerad och bli legitimerad. Valvira skickar hem beslutet och räkningen på behandlingsavgiften (40 euro). Observera att du inte behöver lämna in de bilagor som nämns på blanketten när du ansöker om yrkesrättigheter via Arcada.
  • Observera att alla socionomer själva bör anhålla om sina yrkesrättigheter från Valvira (Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 1.3.2016). Ansökan görs elektroniskt här. Logga sedan in genom att välja identifieringsmetod (nätbank. mobilcertifiering etc.). När du loggat in ber tjänsten dig att bifoga skannade original examensbetyg och studieutdrag. Observera att du endast efter att du fått betyget kan anhålla om dina yrkesrättigheter som socionom. Mer information om legitimeringen hittas här.

AVOP-utvärderingen

AVOP - Responsenkäten för yrkeshögskolestuderande i slutskedet av studierna är ett utvärderingssystem som undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolorna har byggt upp för att ge studenten möjlighet att utvärdera sina studier.

Med hjälp av AVOP samlas det in aktuell information om utexaminerade yrkeshögskolestuderande och deras åsikter om utbildningen och praktiken.

Undervisnings- och kulturministeriet använder studenternas svar för utvärdering och planering av utbildningen samt för jämförelse mellan yrkeshögskolorna och utbildningsområdena.

Arcada använder svaren för att utveckla utbildningen och praktiken inom de olika utbildningsområdena samt för jämförelser sinsemellan.

Instruktioner för AVOP

Du ska fylla i AVOP innan du anhåller om betyg. Gå till avop.fi och klicka på Haka Login. Välj Arcada som din organisation. Logga sedan in med ditt Arcada användarnamn och lösenord. Du får antagligen en fråga om du tillåter att dina uppgifter ges ut (consent about releasing personal information). Svara då ja. Sedan öppnas enkäten.

Om Arcada inte har din personbeteckning kan du inte fylla i enkäten på avop.fi. Då måste du kontakta studiearenden@arcada.fi för hjälp.