Var kan jag studera?

Arcadas studenter har bra möjligheter att studera utomlands eftersom vi har nittiotal partnerhögskolor runt om i världen. Vi rekommenderar att du väljer att studera i en av våra partnerhögskolor, men du kan även studera utomlands i någon annan högskola utanför Arcadas utbytesavtal som en s.k. Freemover.

Partnerhögskolor

Du kan söka våra partnerhögskolor och -universitet som erbjuder utbyte inom din egen utbildning i vår databas över partnerhögskolor Extern länk.

  • Välj din utbildning för att få reda på vart du kan åka på utbyte.
  • Klicka på universitetets namn för att komma till mer information om universitetet ifråga och för att se via vilket utbytesprogram du kan åka till högskolan (Erasmus-, Nordplus- eller bilateralt avtal). Läs mera om de olika utbytesprogrammen lägre ner på sidan.
  • I databasen hittar du också reserapporter som studenter skrivit om sina studier i respektive högskola. Klicka på högskolans namn och sedan Travel report för att se om någon student redan har skrivit en reserapport om högskolan i fråga. Genom att läsa reserapporter skrivna av tidigare utbytesstudenter, kan du bekanta dig med den högskola du åker till.

Studenter vid Arcada har möjlighet att åka utomlands och studera inom ramen för EU-programmet Erasmus+, Nordplus eller andra bilaterala avtal.

Erasmus+

Arcada deltar i Europeiska Unionens Erasmus+ program och har Erasmus-avtal med många europeiska högskolor. Studenter som åker på Erasmus-utbyte får ett Erasmus-stipendium. För mer information om Erasmus-programmet och -stipendier se Erasmus+.

Nordplus

En del av Arcadas partners är Nordplus-partners. Nordplus är Nordiska ministerrådets utbytesprogram. Läs mer om Nordplus-stipendier under Stipendier.

Bilaterala avtal med högskolor utanför Europeiska Unionen

Arcada har några bilaterala avtal med högskolor utanför Europa. Studenter som åker på utbyte till Arcadas partnerhögskolor utanför Europa kan ansöka om Arcada-stipendium. Mer information om Arcada-stipendier finns här.

Freemovers

Du kan välja att åka till våra partnerhögskolor på utbyte eller så kan du välja att åka till andra högskolor som en s.k. freemover. Att åka som en freemover innebär att du åker till en högskola som Arcada inte har ett samarbetsavtal med. Som Freemover måste du ordna din utbytesplats på egen hand. Om du väljer att åka på utbyte som Freemover får du själv hitta information och ta kontakt med mottagande högskolan. Som Freemover får du inte ett stipendium från Arcada och du måste betala eventuella läsårsavgifter till den mottagande högskolan. Även studenter som åker på utbyte som Freemovers måste fylla i Arcadas ansökan för studier utomlands och ett Learning Agreement. Det finns olika organisationer som hjälper freemovers att åka på utbyte till olika delar av världen. Läs mera via länkarna nedan: