Innan utbytet

Vi ordnar två pre-depature trainings för alla som blivit nominerade för utbyte. På pre-deparutre trainings får du mera praktisk information om utbytesprocessen samt kulturell träning. Läs också igenom checklistan före du åker.

Kom ihåg att inte säga upp ditt boende eller skaffa biljetter före den mottagande högskolan har meddelat att du har blivit antagen till utbyte. 

Learning Agreement (LA)

Innan du inleder dina utbytesstudier, oftast efter att du blivit accepterad av värdhögskolan, ska du göra upp ett Learning Agreement (LA) som du, din examensansvariga lärare (på EA amanuens) och mottagande högskolan skriver under. Mera information under Learning Agreement

Stipendieavtal

Efter att du har fått en utbytesplats (blivit accepterad av mottagande högskolan) är det dags att förbereda ditt Erasmus-, Arcada- eller Nordplus stipendium (endast ett av dem). Följ anvisningarna eftersom det är viktigt att vi har ditt stipendieavtal klart innan du börjar dina utbytesstudier. Mera information under Stipendier.

Boende

Det är på ditt eget ansvar att arrangera boende. Den mottagande högskolan hjälper oftast till. Normal hyra betalas. Tänk på att boendestandarden inte nödvändigtvis är densamma som i Finland. Se upp för bedrägeri ifall du hyr bostad på den privata marknaden.

Visum och uppehållstillstånd

EU-medborgare som åker till EU-länder behöver inte skaffa sig visum, men i många EU-länder måste du registrera dig hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) efter tre månader på utbyte. Tilläggsinformation får du av den mottagande högskolan och värdlandets ambassad.

För att försäkra dig om vad du behöver för eventuella visum eller uppehållstillstånd i värdlandet är det bäst att kolla med värdlandets ambassad eller konsulat. Detta varierar dels beroende på hur länge du studerar utomlands, dels på vad du studerar och om det gäller endast studier eller praktik.

Alla som åker till Kanada och stannar över 6 månader måste ansöka om Study Permit via Canadian High Commission i London Extern länk. Om du också har tänkt jobba vid sidan om studierna kan det hända att du måste ha ett läkarintyg Extern länk av en läkare som är godkänd av den kanadensiska ambassaden.

Flyttanmälan

Enligt lagen måste man alltid göra flyttanmälan då man flyttar temporärt för över tre månader. Anmälan kan göras högst en månad i förväg. Den bör dock vara magistraten tillhanda senast en vecka från flyttningsdagen. Flyttanmälan kan göras online. Mera information finns på magistratens webbplats. Extern länk

FPA

Kom ihåg att meddela FPA om ditt utbyte ifall du vill lyfta studiestöd medan du är på utbyte. Du kan göra det via FPA:s e-tjänst Extern länk. Gör detta först efter att du fått ditt utbyte bekräftat. Skriv in samma tid (datum) för utbyte i din ändringsanmälan till FPA som som i Grant Agreement.

Försäkringar

Se till att du har en ikraftvarande reseförsäkring för hela tiden från det att resan från Finland börjar ända tills du är tillbaka i Finland igen. Många partnerhögskolor kräver att de inkommande studenterna har en reseförsäkring. Tänk på att det kan vara bra med en försäkring som täcker även kostnader för att återvända till Finland till exempel på grund av en allvarlig sjukdom eller en olycka. Kontakta ditt försäkringsbolag för mera information.

Det lönar sig för den som vistas tillfälligt i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz att skaffa ett europeiskt sjukvårdskort från FPA. Den som vistas tillfälligt utomlands får i EU- och EES-länderna och Schweiz medicinskt nödvändig sjukvård om han eller hon har ett europeiskt sjukvårdskort. Man betalar då endast motsvarande självrisk som de lokala invånarna betalar. Märk att det europeiska sjukförsäkringskortet inte är detsamma som en reseförsäkring!

Vaccinationer 

Kolla att du har alla vaccinationer i kraft. Du kan kontakta hälsovårdaren på Arcada för mera information. På sidan rokote.fi Extern länk hittar du mera info om vaccinationer. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har även publicerat en bok "Matkailijan terveysopas Extern länk" som finns på nätet.

Säkerhet

Bekanta dig med utrikesministeriets landspecifika resemeddelanden Extern länk  innan du åker på utbyte. I instruktionerna finns information om bl.a. säkerhetsläget i det aktuella landet och instruktioner för hur du ska gå tillväga om du under utbytet behöver hjälp från Finlands ambassad. Läs även utrikesministeriets anvisningar om vilket slags stöd utrikesministeriet och Finlands beskickningar erbjuder i krissituationer.

Vi rekommenderar varmt att alla studerande med finländsk nationalitet eller permanent uppehållstillstånd i Finland gör en reseanmälan till utrikesministeriet här. Extern länk

Läsårsanmälan

Eftersom dina utbytesstudier är en del av din examen ska du vara närvaroanmäld vid Arcada under ditt utbyte! Läs mer om läsårsanmälan här.

OLS språktest (Erasmus)

Om du åker på Erasmusutbyte ska du avlägga OLS online språkest före ditt utbyte börjar! Läs mer om OLS språktest och språkkurser inom Erasmus+ här.

Erasmus Student Charter

Om du åker på Erasmusutbyte, läs om dina rättigheter och skyldigheter i Erasmus Student Charter som du hittar på Erasmussidan.