Du kan lämna in din reserapport på svenska eller engelska. Läs anvisningar för rapporten här nedan:

Anvisningar

  • Använd mallen du hittar längst ner på den här sidan eftersom den är tillgänglighetscheckad.
  • Spara dokumentet i word (eller motsvarande) och ge dokumentet namnet “Travel-report-your Last name-your First name”. 
  • Du behöver inte besvara alla frågor i mallen, det är exempel på vad vi tycker att du gärna kan skriva om i din utbytesrapport. Du kan antingen lämna frågorna kvar som underrubriker i din rapport eller radera dem. Det är upp till dig att välja hur du vill skriva din rapport.
  • När din text är klar, vänligen gör en tillgänglighetskontroll (accessibility check under review i word) och korrigera vid behov enligt anvisningarna*. Du får be oss om hjälp om det behövs! 
  • När du är klar med din rapport, vänligen skicka in den som word-dokument till E-post: international@arcada.fi och låt oss samtidigt få veta om du går med på att vi får publicera din reserapport (anonymnt) i databasen med partnerhögskolor här på start.