Gör och lämna in följande inom ca 1 månad efter att du avslutat ditt utbyte:

Saker att göra och lämna in efter utbytet

1. Reserapport
Du ska skriva en reserapport i vilken du berättar om ditt utbyte! Vi rekommenderar att du börjar skriva rapporten medan du ännu vistas i utlandet. Skriv den gärna på engelska. Här hittar du anvisningar för vad rapporten gärna ska innehålla. Ifall du ger din tillåtelse, publicerar vi rapporten i databasen för partnerhögskolor så att andra studenter skall kunna läsa den och bekanta sig med våra partnerhögskolor. När du skickar reserapporten, skriv i mailet om du ger lov att publicera din rapport eller inte. (Skicka till E-post: international@arcada.fi)

2. Prestationsutdrag/Transcript of Records
Ofta skickas intyget (Transcript of Records, ToR) från den mottagande högskolan direkt till dig. Kom då ihåg att skicka det vidare till oss. Det kan ta längre än en månad innan du får ditt ToR. Skicka det till oss genast då du får det. (Skicka till E-post: international@arcada.fi).

För dig som varit på Erasmus-utbyte gäller dessutom punkterna 3-4 nedan.

Den andra raten (20%) av stipendiet betalas ut först efter att du har gjort/lämnat in alla uppgifter (punkterna 1-4):

3. Erasmus+ Letter of Confirmation
Ifall du är på Erasmusutbyte skall du be att internationella byrån vid den mottagande högskolan skriver under ditt Letter of Confirmation. Det går bra att använda den version som den mottagande högskolan har, alternativt hittar du vår blankett här.

Ur ditt Letter of Confirmation framgår de faktiska datumen för ditt utbyte. (Skicka till E-post: international@arcada.fi)

4. Erasmus+ Participant Report Form (EU Survey)
Det är obligatoriskt att fylla i Participant Report Form (EU Survey) efter ett Erasmusutbyte. Efter din utbytesperiod kommer du att få ett automatiskt epostmeddelande med länken till enkäten. (Behöver inte skickas till oss.)

Kurser registreras i Asta

  • Ifall du följer ditt Learning Agreement och tar kurser som planerat så kan de registreras i ASTA efter att du gjort alla steg ovan.

  • De kurser du avlagt med godkänt vitsord under ditt utbyte registreras i ASTA som godkänd kurs. Tillgodoräknandet av studier som avlagts vid en utländsk högskola innefattar inte vitsordet, eftersom vitsordsskalan sällan är den samma. Ifall vitsordsskalan skulle vara den samma registreras kurserna ändå som godkända för att alla som varit på utbyte ska bli likabehandlade oavsett högskola och land.

Delta i Re-entry training

Mer information om re-entry training skickas till din Arcada epost-adress.