Vi välkomnar studenter från våra partnerhögskolor att komma på utbyte till Arcada!

Arcada har omkring 90 partnerhögskolor runt om i världen och välkomnar ca 70 utbytesstudenter varje år. Runt 50 nationaliteter är representerade i Arcada, delvis inom de engelska examensprogrammen och delvis genom student, lärar- och expertutbyte.

Info om att komma till Arcada på utbyte hittar du på arcada.fi/sv/studera-pa-arcada/utbytesstudier-vid-arcada Extern länk