Det är viktigt att dina uppgifter i ASTA hela tiden är uppdaterade. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter och uppgifter om närmaste anhörig här Extern länk. Du kan även själv välja vilket av dina förnamn som är ditt tilltalsnamn.

Om du har bytt namn bör du kontakta Studieärenden som registrerar ändringen i studentregistret. Du bör uppvisa ett dokument som styrker namnbytet, t.ex. ett nytt körkort, pass eller utdrag ur befolkningsdatasystemet.

Även du som flyttat från utlandet och fått finländsk personbeteckning efter studiestarten bör kontakta Studieärenden, så registrerar vi din personbeteckning.

Kom också ihåg meddela dina ändringar till biblioteket.