Studieprestationer avlagda vid DIAK ska överföras till Arcada via PURO-tjänsten. Börja med att logga in i PURO-tjänsten för att överföra studierna till Arcada. Du hittar instruktionerna för hur du ska gå tillväga under rubriken "Anvisningar för studerande". Överföringen tar några vardagar.

Kom ihåg att överföra prestationerna till PURO med jämna mellanrum.