Studieprestationer avlagda vid DIAK ska överföras till Arcada via PURO-tjänsten. Börja med att logga in i PURO Extern länk-tjänsten för att överföra studierna till Arcada. Du hittar instruktionerna för hur du ska gå tillväga under rubriken "Anvisningar för studerande". Studiepoängen kommer att synas i Asta efter ca en vecka.

Kom ihåg att överföra nya prestationer till PURO med jämna mellanrum. OBS! Överför en kurs endast en gång!