Du som studerar via Öppna yrkeshögskolan kan inte ansöka om tillgodoräknande inom ramen för de öppna studierna, eftersom tillgodoräknanden bara sker inom den examensinriktade utbildningen. Om du studerar via den öppna yrkeshögskoleleden kan du anhålla om att få tidigare prestationer tillgodoräknade först när du blivit examensstudent.

Det är ändå viktigt att du diskuterar med din amanuens om kurser du avlagt tidigare och önskar tillgodoräkna så att din studieplan kan planeras utifrån den informationen.