Om du är missnöjd med beslutet (eller vitsordet) kan du inom två veckor efter att beslutet meddelats kontakta examinatorn, utbildningsansvariga överläraren/lektor eller språkchefen för att diskutera ärendet. Om du efter diskussionen fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du lämna in en rättelseyrkan till omprövningsnämnden.