Om du avlagt kurser vid Yrkeshögskolan Novia inom ramen för ett samarbetsavtal behöver du inte anhålla om tillgodoräkning. Det räcker med att du loggar in via PURO Extern länk-tjänsten för att överföra studierna till Arcada. Du hittar instruktionerna för hur du ska gå tillväga under rubriken "Anvisningar för studerande".