1. Vart ska anhållan lämnas in?

Anhållan ska lämnas till studiekoordinatorerna Camilla Genberg eller Yvonne Engblom vid Studieärenden i C3. Du behöver inte personligen lämna in anhållan, utan kan även lämna den till infon på namnet Studieärenden. Anhållan kan även postas (Yrkeshögskolan Arcada - Studieärenden, Jan-Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors).

2. Måste jag fylla i det engelska kursnamnet trots att jag avlagt kursen på ett annat språk än engelska?

Ja. Denna information behövs för att Arcada ska kunna ge dig ett komplett studieutdrag på engelska som en bilaga till ditt betyg då du utexamineras. Alla högskolor i Finland borde ha officiella engelska kursnamn på sina kurser. Kontakta därför den institution du avlagt kursen/kurserna vid och hör dig för. Om kursen du avlagt inte har ett officiellt engelskt namn får du fritt översätta namnet till engelska.

3. Vilka dokument ska jag bifoga till ansökan?

Om du anhåller om att få en kurs tillgodo bör följande bilagor bifogas:

  • Kopia på officiellt studieutdrag/intyg/utbildning du avlagt
  • Kursbeskrivning (kompetensmål, läranderesultat, innehåll, utbildningsmaterial, uppgifter mm.)

Om du anhåller om att få arberserfarenhet validerad bör följande bilaga bifogas:

  • Kopia på arbetsintyg

4. Jag vill att kursen jag avlagt ska inkluderas i mina breddstudier. Vem är examinator för dessa studier?

Examinatorn för breddstudierna är alltid den utbildningsansvariga för utbildningen.

5. Vad ska jag skriva i fältet "Motsvarande kurskod och kursens/praktikens namn vid Arcada" om jag vill räkna tillgodo kursen jag avlagt som breddstudier?

Det räcker med att du skriver in "Breddstudier".

6. Måste jag bifoga kursbeskrivningar om jag avlagt kursen vid Arcada?

Nej.

7. Måste jag lämna in en (1) anhållan per kurs om jag tidigare avlagt en examen från Arcada och vill tillgodoräkna flera kurser från min tidigare examen?

Troligtvis inte. Om du har flera kurser inom ramen för en tidigare avlagd examen från Arcada som du önskar tillgodoräkna, behöver du inte lämna in en skild anhållan för varje kurs. Kontakta istället din amanuens för att göra upp en individuell studieplan. Bifoga sedan denna individuella studieplan till en och samma anhållan. Examinator för denna anhållan är utbildningsansvarig. Kom dock ihåg att skilt anhålla om språkkurserna. Examinatorn för språkkurserna är Kerstin Stolt - chefen för språkcentralen.

8. Måste jag lämna in en (1) anhållan per kurs om jag tidigare avlagt en examen vid någon annan högskola och vill tillgodoräkna flera kurser från min tidigare examen?

Troligtvis inte. Kontakta din amanuens för att göra upp en individuell studieplan. Bifoga sedan denna individuella studieplan till en och samma anhållan. Examinator för denna anhållan är utbildningsansvarig. Kom dock ihåg att skilt anhålla om språkkurserna. Examinatorn för språkkurserna är Kerstin Stolt - chefen för språkcentralen. Det kan även hända att du måste lämna in fler anhållningar för vissa enskilda kurser eller praktiker. Informationen om vilka kurser/praktiker det gäller få du efter diskussion med amanuensen.

9. Ska jag fylla i tillgodoräkningsanhållan om jag endast vill få delar av kursen tillgodo?

Om du har kompetens som motsvarar en del av en kurs ska du inte anhålla om tillgodoräknande genom att fylla i blankett 6 utan då kontaktar du din examinator, som bedömer vad du behöver göra för att helt uppfylla kraven för kursen. Kursen examineras som en helhet och registreras som en prestation utförd vid Arcada. I vissa fall vill examinatorn ändå att man fyller i anhållan, gäller exempelvis alltid vid tillgodoräkning av språkstudier. Det lönar sig därför att vara i kontakt med den specifika examinatorn för att kolla tillvägagångssättet.

10. Kan jag som Öppen YH studerande anhålla om att få kurser tillgodoräknade?

Om du studerar via Öppna yrkeshögskolan kan du inte ansöka om tillgodoräknande inom ramen för de öppna studierna, eftersom tillgodoräknanden bara sker inom den examensinriktade utbildningen. Om du studerar via den öppna yrkeshögskoleleden kan du anhålla om att få tidigare prestationer tillgodoräknade först när du blivit examensstudent, men här är det viktigt att du diskuterar med din amanuens om kurser du avlagt tidigare och önskar tillgodoräkna så att din studieplan kan planeras utifrån den informationen.