Enligt Yrkeshögskolelagen 24 § ska en student vid en yrkeshögskola slutföra sina studier inom en tid som är högst ett år längre än normstudietiden. Detta innebär att studenter inom en utbildning som omfattar

  • 210 sp har en maximistudietid på 4,5 år (3,5 + 1 år)
  • 240 sp har en maximistudietid på 5 år (4 + 1 år)
  • 270 sp har en maximistudietid på 5,5 år (4,5 + 1 år)
  • 90 sp (deltid) har en maximistudietid på 4 år (3 + 1 år)
  • 90 sp (fulltid) har en maximistudietid på 2,5 år (1,5 + 1 år)

Om du inte hinner avlägga examen inom utsatt tid kan du ansöka om fortsatt studierätt. Fortsatt studierätt beviljas på basen av uppgjord realistisk plan för avläggande av resterande studier. Den godkända planen bör kunna genomföras på en tid på högst 1,5 år. Planen ska vara godkänd av utbildningsansvarig eller amanuens innan du lämnar in ansökan till Studieärenden. Ansökningstiden meddelas separat i brevet du får hemskickat då du är inne på den nästsista perioden av din maximistudietid. Det är därmed viktigt att du håller dina kontaktuppgifter i Asta uppdaterade (uppgifterna kan uppdateras här). Du måste ansöka om fortsatt studierätt medan din studierätt ännu är i kraft. Om du blir beviljad fortsatt studierätt kan du inte frånvaroanmäla dig.

Du bör betala en behandlingsavgift på 50 euro enligt instruktionerna på ansökningsblanketten. Inga ansökningar behandlas förrän avgiften är betalad. Bifoga kvitto på betald avgift till din ansökan.

En fortsatt studierätt kan beviljas enbart en gång, undantagsfall kan göras endast vid livssituationer som kan påvisas med läkarintyg.

Om du får avslag på din ansökan om fortsatt studierätt har du rätt att ansöka om rättelse från Arcada (omprövningsnämnden) inom 14 dagar efter att du fått besked om beslutet att du förlorat din studierätt. Ansökan skickas till Arcadas omprövningsnämnd.

  • Ansökningstid hösten 2019: 6.11-20.11.2019
  • Ansökningstid våren 2020: 2.4-16.4.2019