Som student kan du förlora din studierätt på två sätt:

  1. Om du inte gör läsårsanmälan på det sätt som Arcada bestämt förlorar du din studierätt. I enlighet med Arcadas examensstadga kan du anhålla om återinskriven studierätt. Notera att återinskriven studierätt endast kan beviljas för det läsår man glömt att göra anmälan för. Arcada tar betalt för behandling av återinskriven studierätt. Observera att du inte kan anmäla dig till kurser eller få studieprestationer registrerade om du inte är läsårsanmäld. Detta betyder att du kan missa viktiga kurser, så var noga med att göra din läsårsanmälan i god tid innan läsåret börjar.
     
  2. Om du inte avlägger din examen inom utsatt tid (studietid + ett år). Rektorn kan ändå på särskilda grunder bevilja dig fortsatt studierätt så länge du ännu har en aktiv studierätt i kraft. Notera dock att militärtjänst, mammaledighet o.s.v. inte är automatiskt grund för beviljande av fortsatt studierätt. Istället rekommenderas att du använder möjligheten att frånvaroanmäla dig. Rektorn kan även bevilja dig förnyad studierätt förutsatt att du uppfyller kriterierna.