Din studierätt för examensstudier för yrkeshögskolexamen och högre yrkeshögskoleexamen beviljas av rektorn. När du blivit antagen till Arcada måste även bekräfta att du tar emot sin studieplats för att få studierätt. För att behålla din studierätt måste du även varje år göra en läsårsanmälan.

Studietiden vid Arcada är begränsad. Den bestäms utgående från utbildningens omfattning och räknas enligt att du avlägger 60 studiepoäng per läsår. Studietiden vid de olika utbildningarna på Arcada är följande:

Utbildning (YH) Omfattning(sp) Studietid (År)
Barnmorska 270 4,5
Energi – och miljöteknik 240 4
Ergoterapeut 210 3,5
Fysioterapeut 210 3,5
Företagsekonomi 210 3,5
Förstavårdare 240 4
Hälsovårdare 240 4
Idrott och hälsopromotion 210 3,5
Informationsteknik 240 4
Kulturproducentskap 240 4
Mediekultur 240 4
Process- och materialteknik 240 4
Sjukskötare 210 3,5
Socionom 210 3,5

Dina bachelorstudier måste slutföras inom en tid som är högst ett år längre än den tid som utbildningens omfattning förutsätter. Du behöver inte ansöka om detta tilläggsår. Om du av någon orsak inte avlägger din examen inom utsatt tid har du möjlighet att ansöka om fortsatt studierätt.

Frånvaroanmäld tid räknas inte in i studietiden.

För högre yrkeshögskoleexamen är studietiden 1,5 år om du studerar på heltid och 3 år om du studerar på deltid. Arcadas högre yrkeshögskoleexamina på svenska är uppbyggda så att studierna sker på deltid, vilket betyder att den beräknade studietiden är 3 år. Du har ändå en möjlighet att avlägga högre yrkeshögskoleexamen på 1,5 år (heltid) ifall du så önskar. Studietiden förblir densamma oberoende av studietakt (heltid eller deltid) eftersom studiernas uppbyggnad primärt utgår från att studierna sker på deltid. 

Utbildning (HYH) Omfattning(sp) Studietid (År)
Avancerad klinisk vård 90 3
Det sociala området  90 3
Hälsofrämjande 90 3
Rehabilitering 90 3

Dina masterstudier måste slutföras inom en tid som är högst ett år längre än den tid som utbildningens omfattning förutsätter. Du behöver inte ansöka om detta tilläggsår.Om du av någon orsak inte avlägger din examen inom utsatt tid har du möjlighet att ansöka om fortsatt studierätt.

Frånvaroanmäld tid räknas inte in i studietiden.