Till Arcadas studenter som tagit kurser någon annanstans:

När du har avklarat studier vid en annan yrkeshögskola ska du anhålla om tillgodoräkning. Du ska inte bifoga något prestationsutdrag i pappersform. I stället ska du logga in på https://puro.joopas.fi/puro Extern länk med ditt Arcada användarnamn och lösenord. Där väljer du vilken kurs som ska skickas till Arcada. Övriga bilagor ska du bifoga som normalt i pappersform. 

Till utomstående som tagit kurser på Arcada:

När du har avklarat dina kurser vid Arcada ska du skicka dina prestationer till din egen yrkeshögskola i PURO-tjänsten (förutsatt att din yrkeshögskola använder PURO) . Logga in på https://puro.joopas.fi/puro Extern länk med din egen yrkeshögskolas användarnamn och lösenord och sök fram de kurser som du vill skicka till din yrkeshögskola.

Om du inte kan använda PURO, vänligen kontakta E-post: studiearenden@arcada.fi för att få ett intyg på dina avklarade kurser.