Arcada summer school

Här hittar du information om sommarstudier

Sugen på att studera och samla studiepoäng och inspiration i sommar? Arcada erbjuder en del online-kurser, vilket möjliggör att du kan studera när det passar dig bäst.

Arcadas utbud 2021 hittas på ASTA under Arcada sommarskola eller i din utbildnings utbud.

  • eHealth – an introduction 1sp
  • Kroppsnära elektronik 1sp
  • Wearable Technology 1sp
  • Corporate Banking 5sp
  • Personal and Private Banking 5sp
  • The Banking Industry 5sp

Du kan också avlägga kurser vid andra yrkeshögskolor enkelt via CampusOnline-portalen!

CampusOnline.fi är den gemensamma digitala kursutbudsportalen för yrkeshögskolorna i Finland. Kursutbudet i CampusOnline möjliggör studier året runt och mer flexibla studiemöjligheter mellan yrkeshögskolorna. Studierna utförs hundraprocentigt på nätet så att du kan studera var det passar dig bäst! Notera att dessa kurser ska passa in i din studieplan. Kontakta således din amanuens eller utbildningsansvarig innan du anmäler dig.

Sommarterminens kursutbud har publicerats och anmälningen startar 15.3.2021 kl. 8.00. Mer information på campusonline.fi (https://campusonline.fi/sv/ Extern länk)