Om du inte läsårsanmäler dig i tid förlorar du din studierätt. Om du vill återuppta dina studier måste du ansöka om återinskriven studierätt. Om du beviljas återinskriven studierätt kan du återuppta studierna tidigast vid början av följande period. Detta innebär att du kan gå miste om en period. Du bör därför vara mycket uppmärksam på att du anmäler dig i tid för läsåret.

Behandlingsavgift

Arcada uppbär en avgift på 50 euro för behandling av ansökningar om återinskriven studierätt, i enlighet med rektorsbeslut 20/2010. Beslutet stöder sig på statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet (1440/2014, 3 §). Om du ansöker om återinskriven studierätt bör du uppvisa kvitto på betalningen till konto Nordea FI53 1596 3000 0977 76 (Swift: NDEAFIHH) när du lämnar in din ansökan till Studieservice. Som meddelade på betalningen ska du ange ditt namn. Studieservice behandlar endast ansökningar där kvitto på betalning uppvisats.