Så här intygar du din frånvaro:

Om du genomför tjänstgöring i enlighet med värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995):

  • Förordnande om inledande av tjänstgöring.

Om du är moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledig:

  • FPA:s intyg över perioden för moderskaps-, faderskaps-, eller föräldrapenning, eller om sådant intyg inte kan utfärdas, bör du lämna in ett läkarintyg över graviditet.
  • För övriga länder än Finland ska motsvarande myndighetsintyg utföras över lagstadgad föräldraledighet.

Om du på grund av din egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda dina studier det första året:

  • Beslut om sjukdagpenning eller om sådant inte finns ska ett läkarintyg uppvisas. Ur läkarintyget bör det framgå vilken sjukdom eller skada som avses och att den berörda sjukdomen eller skadan förhindrar dig från att inleda studierna i augusti. Frånvaron använder din tillåtna två terminers frånvaro som inte räknas i den lagstadgade maximistudietiden.

Har du frågor? Kontakta Studieärenden.