Om du har blivit antagen till Arcada före 2015 gäller detta:

Du har rätt att vara frånvaroanmäld under en sammanlagd tid på högst två läsår (åtta perioder). Denna frånvaro räknas inte in i studietiden. Du behöver inte ange någon orsak till din frånvaro. Militärtjänst eller moderskapsledighet ger inte extra rätt till frånvaro utöver dessa två läsår.

Om du har blivit antagen till Arcada 2015 eller senare gäller detta:

Du har rätt att vara frånvarande under en sammanlagd tid på högst ett läsår (fyra perioder). Denna frånvaro räknas inte in i studietiden. Du behöver inte ange någon orsak till din frånvaro.

Dessutom har du rätt till extra frånvaro om du
1) fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
2) är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet

Om du anmäler dig frånvarande av dessa orsaker bör du lämna in intyg till Studieservice, så att du inte förbrukar det frånvaroår som du har rätt till utan särskilda orsaker. 

Mer information om frånvaroanmälan under första läsåret hittar du här Extern länk.

Vad innebär en frånvaroanmälan?

Om du anmäler dig frånvarande har du inte rätt att studera på Arcada. Du kan inte skriva tentamina, få handledning för examensarbetet eller åka i utbyte. Du har inte rätt till studiestöd och andra studieförmåner, som billigare lunch eller rabatt på biljetter i kollektivtrafiken.

Det är viktigt att noga överväga om du verkligen ska frånvaroanmäla dig. Kursernas uppläggning planeras utgående från ett läsår. Ifall du är tvungen att vara frånvarande, är det viktigt att tillsammans med din amanuens gå igenom hur din frånvaro påverkar din studieplan.

Hurdana intyg ska jag lämna in?

Du ska uppvisa intyg om du är frånvarande på grund av följande orsaker:

  1. tjänstgöring enligt värnpliktslagen, civiltjänstlagen eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
  2. moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet

Läs mera om vilka intyg du ska uppvisa här.