En student kan anmäla sig som frånvarande under det första studieåret efter mottagandet av studieplats endast om han eller hon då

  1. fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen eller enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor
  2. är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
  3. på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda sina studier*

*Frånvaro på basis av sjukdom eller skada räknas med inom den lagstadgade maximistudietiden, i motsats till frånvaro p.g.a. militär- eller civiltjänstgöring eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet. Om en studerande anmäler sig frånvarande under första läsåret p.g.a. sjukdom eller skada, använder hon/han av sina tillåtna två terminers frånvaro som inte räknas i den lagstadgade maximistudietiden.

Läs hur du intygar din frånvaro här.

Denna bestämmelse omfattar studenter som har inlett sina studier från och med 1.8.2015. Mer detaljerad information om detta hittar du här. Extern länk