Om du vill ändra din frånvaroanmälan till närvaroanmälan kan du göra det när som helst under läsåret. Det innebär dock att du retroaktivt registreras som närvarande fr.o.m. början av period 1 eller 3. Ändringen görs på nätet. Om du har varit frånvarande är det en bra att kontakta din amanuens så att ni tillsammans kan göra upp en studieplan för läsåret.

Närvaroanmälan kan ändras till frånvaroanmälan för perioderna 3 och 4 genom att du senast den 15.1 lämnar in en ändringsanmälan. Ändringen görs via den elektroniska ansökan Ändringsanmälan för närvaro eller frånvaro.

Av motiverad anledning kan rektor bevilja en student rätten att ändra sin närvaroanmälan till frånvaroanmälan även efter att tidsfristen (15.1) gått ut. Med motiverad anledning avses t.ex. militärtjänst, moderskapsledighet, allvarlig sjukdom eller skada eller särskilt svår livssituation. Om ändring av läsårsanmälan beviljas av motiverad anledning inleds frånvaron antingen fr.o.m. period 1 (1.8) eller period 3 (1.1). Om du önskar frånvaroanmäla dig av motiverad anledning bör du kontakta studiekoordinator Yvonne Engblom eller Carolina Tallgren vid Studieärenden för ett individuellt samtal innan du ansöker.