Studieärenden består av två studiekoordinatorer - Camilla Genberg och Yvonne Engblom. Till Studieärenden kan du vända dig om du behöver information om:

Rabattintyg för HRT, VR och Matkahuolto samt FPAs måltidsstödkort fås även från Studieärenden. Samtliga rabattblanketter hittas genast till vänster då du kommer in i C3.

Frågor gällande kurser och studieplaner ska vänligen riktas till den egna institutionen (amanuens, utbildningsansvarig, lärartutor etc.). Notera också att studiestödsärenden från och med 1.1.2018 sköts av FPA, vilket betyder att studiestödsfrågor bör riktas till dem.

Studiekoordinatorernas öppethållningstider:

Måndag 10:00 - 12:00
Tisdag 10:00 - 12:00
Onsdag 10:00 - 12:00
Torsdag 10:00 - 12:00
Fredag Ingen mottagning

Utanför mottagningstiderna är du varmt välkommen att ringa oss eller skicka e-post till studiearenden@arcada.fi.