Bettina Brantberg-Ahlfors, B4, bettina.brantberg@arcada.fi, tfn. +358 207 699520
Lektor i det sociala området, Utbildningsansvarig, lärartutor år 3-4

Arla Cederberg, B4, arla.cederberg@arcada.fi, tfn. +358 207 699542
Lektor i samhällsvetenskaper, praktikansvarig år 3

Noora Lohi, B4, noora.lohi@arcada.fi, tfn. +358 207 699651
Lektor i småbarnspedagogik, praktikansvarig år 1

Ingmar Sigfrids, B4, ingmar.sigfrids@arcada.fi, tfn. +358 207 699548
Lektor i samhällsvetenskaper, lärartutor år 1-2

Eivor Söderström, B4, eivor.soderstrom@arcada.fi, tfn +358 207 699 550
Lärare inom det sociala området, praktikansvarig år 2

Åsa Rosengren, B4, asa.rosengren@arcada.fi, tfn. +358 207 699525
Överlärare i det sociala området

Maria Enoksson, B4, maria.enoksson@arcada.fi, tfn. +358 207 699572
Amanuens