Personalen i fysioterapiteamet är:

Linnéa von Hedenberg-Löfman, ft, B4, linnea.hedenberg-lofman@arcada.fi, tfn +358 207 699 539
Undervisning i Anatomi och biomekanik, hälsofrämjande arbete, fysioterapeutiska bedömningar och metoder (massage, ledmätning, muskeltöjning), handledare i Yrkespraktik I/II/III

Thomas Hellsten, ft , B4, thomas.hellsten@arcada.fi tfn +358 207 699 531
Undervisning i Människan i rörelse, fysioterapeutiska bedömningar och metoder (ledmobilisering, hållning samt gånganalys), Klinisk fysioterapi med inriktning på stöd- och rörelseorganen, handledare i Yrkespraktik I/II/III.
Gruppansvarig och lärartutor för LÅ 2

Anne Kokko, HVM, ft, B4, anne.kokko@arcada.fi, tfn +358 207 699 515
Undervisning i fysioterapeutiska bedömningar och metoder (facilitering), rehabilitering och neurologisk fysioterapi. Handledare i yrkespraktik I/II/ III. Gruppansvarig och lärartutor för LÅ 1. Internationell kontaktperson i fysioterapiprogrammet.

Joachim Ring, ft (HYH), utbildningsansvarig, B4, joachim.ring@arcada.fi,  tfn +358 207 699 425
Undervisning i fysioterapeutiska bedömningar och metoder (muskeltöjning, ledmätning, muskeltestning), klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystemen. Handledare i Yrkespraktik I/II/III/IV. Gruppansvarig och lärartutor för LÅ 3 och 4. Ansvarsperson för testlaboratoriet.

Maria Enoksson, Amanuens, B4, maria.enoksson@arcada.fi, tfn +358 207 699 572