Examensbenämning: Högre yrkeshögskoleexamen i teknik, Ingenjör (högre YH)
Omfattning: 60 sp/ 1,5-2,5 år
Examensansvarig: Mikael Paronen
Undervisningsspråk: Engelska

Läs mera om denna utbildning på de engelska sidorna.