En kurs som examineras med tentamen kan omtenteras inom 1 år från det att kursen avslutats. Under denna period ordnas minst 2 omtentamina.

Omtentamenstillfällen arrangeras av kursens ansvariga lärare på en tidpunkt som examinatorn anser lämplig ur studenternas och kursuppläggets synvinkel. När omtentamenstillfällena ordnas framgår ur kursbeskrivningen på ASTA och på itslearning. Läraren kan om han/hon önskar ta i bruk ett anmälningssystem som förutsätter att du gör en elektronisk anmälan på itslearning.

Nedan en sammanställning över planerade omtentamenstillfällen på institutionen:

Academic year / Läsåret 2016-2017

AB-1-006 (1) - Företagsekonomins grunder & AB-1-006(0) Introduction to Business Administration
Ordinarie tentamen Tisdag 18.10 8.30 – 10.00 Stora auditoriet, F143
Omtentamen 1 Måndag 28.11   Stora auditoriet, F143
Omtentamen 2 Torsdag 16.02 10.00 – 12.00 B516
IA-2-011 IT-juridik och etik
Ordinarie tentamen      
Omtentamen 1 09.12.2016 9.00-12.00 D4106
Omtentamen 2 13.01.2016 9.00-12.00 D4106
AB-1-007 (0) Introduction to Marketing & AB-1-007(1) Marknadsföringens grunder
Final Exam/Ordinarie tentamen      
Re-exam/Omtentamen 1      
Re-exam/ Omtentamen 2      
AB-1-005 (1) Affärsmatematik och statistik
Omtentamen 1        
Omtentamen 2        
AB-3-002 (0) Bokslut
Ordinarie tentamen      
Omtentamen 1      
Omtentamen 2      
AB-1-011 (1) Ekonomistyrningens grunder
Ordinarie tentamen      
Omtentamen 1      
Omtentamen 2